Historik

Föreningen bildades den 15/4 1964 av Göran Ingelsson, Rune Mark, Karl Nilsson, Mats Dahlblom m.fl.

Vid ett möte i Åbyggeby skola beslutade de att bygga en ishockeybana. För att komma igång behövdes medlemmar som ville satsa 50 kronor var. De fick ihop 80 st och Åbyggeby Fritidsklubb var ett faktum.

ÅFK:s första styrelse bestod av Rune Mark (ordf.), Göran Ingelsson (sekr.), Karl Nilsson (kassör) och ledamöterna Dick Larsson och Stig Höcke.

1967. Bildades en skidsektion på initiativ av Elisabet Höcke, Margit Ingelsson, Olle Helmersson och Enar Vikberg.

1969. Nils Forsberg och Patrik Nilsson invaldes i styrelsen efter Karl Nilsson och Rune Mark, vilka avböjde nyval. Mats Dahlblom fick i uppdrag att införskaffa sand till isbanan (90 kubik) dock till ett pris ej överstigande 7:- per kubik.

1970. Ordförande detta år hette Nils Forsberg. En festkommitté valdes, i den ingick Ingrid Vikberg, Alice Helmersson och Patrik Nilsson.

1971. Togs fotboll upp på programmet. Förste tränare blev Håkan Alkberg, och ÅFK fick sitt första kommunala bidrag på 3298:-

1972. Tennisbana byggdes, och bedrevs då som egen förening. Det spelades korp hockeybockey serie på banan.

1973. En resa för barnen anordnades till Kolmårdens djurpark.

1974. Deltog med två lag i volleybollserien som spelades i Centrumhuset. Ordförande det året var Ingrid Vikberg.

1975. Nils Forsberg ersattes av Ingvar Eriksson i styrelsen.

1976. En resa anordnades till Sundsvall för att se allsvensk fotboll mellan IFK Sundsvall-Öster. Ordförande var Ingvar Höcke.

1977. Ett fotbollslag för tjejer bildades, och Eva Persson blev dess första tränare.

1979. Gurli Östlund invaldes som sekreterare, ersatte Annica Jonsson som varit sekreterare i 2 år. Bo Lindberg ersatte Sigvard Storm som kassör. Karin Persson invaldes i styrelsen.

1983. Beslutades om motionsturer på cykel. Startkort kunde läsas och man cyklade en runda på en mil. Första pris var en cykel. Låda att lägga cykelkorten i fanns vid Wallströms Cykel & Motor i Strömsborg.

1987. Håkan Alkberg invaldes i styrelsen.

1989. Hans Hertzman invaldes i styrelsen.

1990. Motionsbingo skulle ordnas i Kuxbo, de som höll i trådarna blev Ann-Kristin Jansson och Katarina Wikberg. Bo Lindberg avgick som kassör och ersattes av Hans Hertzman. Ingvar Höcke avgick som ordförande och ersattes av Håkan Alkberg.

1991. Tennisklubben upphörde och ingick nu som sektion i ÅFK. På initiativ av Bodil Backlund började ÅFK med ungdomsgård.

1992. En tennisturnering anordnas. Projekteringen av nya fotbollsplanen påbörjas. Mark har arrenderats av Per-Johan Åge mellan Ingvar Höcke.

1993. Efter många år av styrelsearbete avgick Ingvar Höcke.

1994. Den 19 mars firade klubben 30-års jubileum i Mobygården i form av supé med dans. Klubben blev uppvaktad av Ulvsta Fritidsförening med blommor. Av Ingvar Höcke som gjort en ordförandeklubba, av Mobygårdens styrelse som bjöd på kvällens hyra, av Sunnanåsbo Byallmänningekassa med 5000 kr samt av Åbyggeby-Vretens Samfällighetsförening med 5000 kr.
Nya fotbollsplanen har iordningställts under sommaren. Badplatsen har underhållits och fått en ny trappa. Ett vindskydd har timrats för bingon i Kuxbo.

1995. En gammal tradition har återuppstått, majbrasa med fyrverkerier, efter vägen upp till Alkbergs.
Fotbollsskolan som hölls i juni fick rekorddeltagande, 48 barn deltog. Inge Lindqvist har tränat 2 lag. Ett pojklag med 6-8 åringar och ett mixat lag med 9-11 åringar. Det har varit full uppslutning varje träning.

Den 11 augusti invigdes den nya fotbollsplanen. Invigningstalare var Bodil Backlund som uppvaktade med en fin blomstergrupp. Åbyggebys egenhändige Conny Brink har skapat en stor fotboll av plast, som pryder och reklamerar den nya fotbollsplanen på långt håll. Därefter spelades match mellan Åmots IF och Ockelbo IF (70-tals upplagan), matchen slutade oavgjort. Efter matchen fortsatte firandet med mat och dans i Åmotsparken.

1996. Den snöfattiga vintern gjorde att inga skidtävlingar kunde hållas. Motionsbingon i Kuxbo startade den 6/5. Bingokvällarna var välbesökta. En kväll såldes 220 bingobrickor. Den 1 juni var det sillafton vid Åbergsströmmen med många gäster. Samtidigt invigdes det nytimrade vindskyddet som gjordes av Conny Brink , Göran Rosén m.fl . På sensommaren byggdes det också en grill där.

1997. Fotbollens dag var den 31 maj. På kvällen var det årets sillfest då ca 200 gäster samlades. Den 29 nov. anordnades en bussresa till Tomteland i Mora. Med på resan var ca 50 barn och vuxna.

1998. Fotbollsplanen har varit väl använd under sommarhalvåret. Ett trevligt tillskott är den nystartade kioskverksamheten som startats upp av Ola Wennlund, också en framgångsrik tränare inom fotbollen.

Äntligen verkar det som att Åbyggebybornas drömmar ska förverkligas beträffande en idrottshall. Ett verkligt lyft för bygden och något stort i dess historia. Ett enormt arbete har lagts ner av byborna. Åbyggeby Fritidsklubb är nu en förening med ca 530 medlemmar.

1999. Åbyggeby Landsbygdscenter har fötts. Åbyggeby har äntligen fått sin idrottshall. Mycket tack vare ideellt arbete från medlemmarnas sida. I och med att "nybygget" stod klart anordnades en hejdundrande nyårsfest i den nya hallen. En mycket lyckad och välarrangerad fest med 250 deltagare.

2000. I år hade ÅFK som vanligt dans vid Ingelssons fäbodar som inte frångick sin tradition som en mycket trevlig och välbesökt tillställning. Zenits orkester stod för musiken.

Den 25/11 hade "Hälgfesten" premiär som en ny fest i ÅFK:s regi. Festen, som vände sig till medlemmar i ÅFK och inbjudna jaktlag, blev mycket lyckad. Hälgfesten kommer med största säkerhet att ha en återkommande plats i ÅFK:s festprogram framöver.

2001. Inom föreningen har en skidsektion, en fotbollssektion, en festkommitté samt en lotteri och bingokommitté varit verksamma. Glädjande är att intresset för badminton har ökat. Efter att Gästriklands Badmintonförbund under en period bidrog med instruktör spelar nu ett antal ungdomar regelbundet under ledning av ÅFK:s egna instruktörer. Föreningen har även införskaffat racketar för detta ändamål. Vidare spelar ett antal motionärer badminton en gång i veckan.

Ännu ett vindskydd har färdigställts för bingon i Kuxbo. Conny Brink pryder byn med egenskapade namnskyltar av trä, som skvallrar om var byns olika platser och nästen finns.

För att våra festligheter skall följa de regler som finns, har några av ÅFK:s. medlemmar deltagit i utbildning rörande utskänkning.

2002. Styrelsen för Åbyggeby FK har det gångna verksamhetsåret bestått av följande personer: Håkan Alkberg, Gurli Östlund, Håkan Persson och Torbjörn Pant.

Verksamhetsårets stora projekt har varit uppförandet av de fem varmbonade stugorna för året runt boende, som kan hyras i anknytning till Åbyggeby LBC. Med hjälp av bidrag och eget kapital har detta projekt varit möjligt. Klubbens ekonomi har dock på intet sätt äventyrats i och med detta projekt. Åbyggeby kan nu, med hjälp av denna stugby, presentera ett så gott som komplett koncept för många målgrupper.

Åbyggeby Fritidsklubb är idag en mycket aktiv förening med ca 550 st medlemmar och med stabil ekonomi. Under det gångna året har 3 st protokollförda styrelsemöten samt några planeringsmöten hållits. Det mesta har dock sköts via telefon.

Styrelsen vill till slut tacka alla som, på ett eller annat sätt, ställt upp för klubben under det gångna verksamhetsåret.

Länkar