Finansiering av servicebyggnaden

Åbyggeby Fritidsklubb har fått beviljat stöd till nybyggnation av ett servicehus för idrottande ungdomar/flickfotbollen och för gäster som hyr stugorna, turister och lägerverksamhet. Start av byggander skedde under hösten 2017 och avslutades året därpå.

Länsstyrelsen Gävleborg enheten för landsbygd och tillväxt har gett beslutet. Ansökan är gjord ur landsbygdsprogrammet 2014-2020 och finansieras delvis av pengar från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Finansiering kommer även från kommunens VISIONs-medel och egen kontant insats samt ideell arbetstid.