Åbyggeby Fritidsklubb
Besöksadress:
Åbyggeby Skola 9
816 94 Ockelbo
Bokning:
Håkan Alkberg
hakan.alkberg@ockelbo.se
Tel: 070-414 14 74

Finansiering av servicebyggnaden

Åbyggeby Fritidsklubb har fått beviljat stöd till nybyggnation av ett servicehus för idrottande ungdomar/flickfotbollen och för gäster som hyr stugorna, turister och lägerverksamhet. Start av byggander skedde under hösten 2017 och avslutades året därpå.

Länsstyrelsen Gävleborg enheten för landsbygd och tillväxt har gett beslutet. Ansökan är gjord ur landsbygdsprogrammet 2014-2020 och finansieras delvis av pengar från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Finansiering kommer även från kommunens VISIONs-medel och egen kontant insats samt ideell arbetstid.

Ny hemsida

Välkommen till fritidsklubbens nya hemsida. Här samlar vi nyheter och fakta som berör klubbens olika verksamheter. Sidorna har uppdateras med ny information men en del arbete återstår.

Vårt mål är att hemsidan blir navet för både klubbmedlemmar och utomstående som söker information.

Länkar